Oleme Eesti tööturu eksperdid

 

Me oleme inimestele toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Toetame tööandjaid töömaailma muudatustega kohanemisel.

 

Me teeme oma tööd südamega, sest meil on ühine eesmärk – olla valmis muudatusteks tuleviku töömaailmas!

Oleme uhked, et 2022. aasta alguses anti meile Unistuste tööandja tiitel ning Euroopas kuulume tööturuasutustest kolme parima hulka. Meie edumeelse organisatsiooni taga on asjatundlikud ja pühendunud töötajad.

 

Hoolime oma töötajatest, arvestame nende tagasisidega, pakume võimalusi enesetäiendamiseks ning paindlikku töökorraldust.

 

Meil on kindlasti Sulle midagi pakkuda, kui otsid tööd, millel on tähendus ja tulemus.

Töötukassas töötamise teeb eriliseks:

Oleme oma ala asjatundjad

Tunneme tööturgu ja mõistame oma klientide vajadusi. Räägime kaasa, kuidas töömaailma paremaks muuta. Hindame oma töötajate teadmisi-oskusi, empaatiavõimet ja mitmekesist töökogemust. Toetame pidevat enesetäiendamist – võimaldame töö kõrvalt koolis käia ja pakume sisekoolitusi. Loome võimalusi üksteiselt õppimiseks.
pildil on rõõmsameelsed töötajad istumas ühise laua taga ja juttu ajamas
pildil on neli naisterahvast diivanil istumas ja juttu rääkimas, kõigil on käes kohvitassid.

Meil on toetav meeskond

Töötukassas on hea töötada, sest me hoolime. Igapäevane õlg-õla tunne ja üksteise toetamine on need, mis teevad Eesti Töötukassast töötamiseks väga erilise koha. Väärtustame ja peame lugu heast naljast, ühisüritustest ja traditsioonidest. Meil on meeskond, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel ja avatud töökultuur. Kuulame oma töötajaid ja võtame saadud tagasisidet arvesse. Esindused üle Eesti ja paindlik töökorraldus lubavad töötada ükskõik millises maakonnas või ka kodus. Palk on konkurentsivõimeline ning head tööd väärtustame kvaliteeditasu ja tunnustamisega. Muuhulgas edendame tervislikku töökeskkonda ja soodustame sportimist.

Meil on arenev organisatsioon

Oleme valmis paindlikult reageerima kiiretele muutustele töömaailmas. Meie töö sisu muutub ja areneb pidevalt. Töös tugineme andmetele ja analüüsile. Kasutame nutikaid tehnilisi lahendusi ja digitööriistu, mis aitavad meil oma tööd teha targalt ja tõhusalt.
pildil on seljaga meesterahvas istumas laua taga ja uurimas arvutiekraani
pildil on neli naisterahvast istumas ning jälgimas, mida meesterahvas pabertahvlile näitab

Me teeme tähendusega tööd

Nõustame valikute tegemisel, toetame uute oskuste ja kogemuste saamist, abistame töö otsimisel või töötamisel tekkinud raskuste ületamisel. Oleme toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Tööandjate partnerina toetame töökohtade loomist, töötajate värbamist ja ettevõtte muutustega kohanemist.

 

KOOS MUUDAME TÖÖMAAILMA!

Meie juures ootab Sind

Sisseelamisprogramm

Meil on uuele töötajale läbimõeldud kava, mis aitab tal paremini töösse sisse elada. Personaalse juhendaja abiga õpid tundma töötukassat ja oma tööd ning saad kindlustunde tehtud valiku osas. Sind toetab Sinu juht ja abivalmis meeskond.

Paindlik töökorraldus

Enamus ametikohtadel võimaldame kaugtööd kuni 10 päeva kuus. Reedeti on meil lühem tööpäev.

Hoolime tervisest

Sinu tervis on meile tähtis. Meie töötajad läbivad regulaarselt tervisekontrolli ning silmanägemise muutumisel hüvitame kuni 100 eurot Sinu uute prillide maksumusest. Igakuiselt hüvitame Sinu spordi- ja massaažikulud 33 euro ulatuses. Terve maikuu on meil pühendatud tervisele ja aktiivsele eluviisile. Lisaks võtame koos osa erinevatest spordiüritustest.

Töö- ja eraelu tasakaal

Võimaldame kõigile lisaks 7 puhkusepäeva aastas. Maksame sünnitoetust, abiellumise puhul ja 1. klassi mineva lapse vanemale üks lisa vaba päev. Lapsi peame meeles jõulude ajal väikse kingitusega. Raskel hetkel oleme Sinu kõrval läbi matusetoetuse maksmise.

Töötajate arendamine

Pakume töötajatele nii tööalaseid kui meeskonnakoolitusi ning Sul on vajadusel võimalus kasutada supervisiooni. Vaimset tervist turgutame 1 - 2 korda kuus toimuvate erinevate veebiseminaridega.

Läbipaistev palgasüsteem

Meil on selge ja läbimõeldud palgasüsteem ning maksame kaks korda aastas kvaliteeditasu, mille suurus kokku on terve Sinu ühe kuu palk.

Hinnatud juhid ja head karjäärivõimalused

Panustame juhtide arengusse läbi juhtide arenguprogrammi ning igal töötajal on võimalus teha nii vertikaalset kui ka horisontaalset karjääri.

Parimate tunnustamine

Me märkame hästi tehtud tööd, saavutusi ja tunnustame seda nii igapäevaselt kui kord aastas toimuval Aastapeol.

Innovaatilised infosüsteemid

Töötukassas on paberivaba asjaajamine, tänapäevased töövahendid ning targad ja kasutajasõbralikud infosüsteemid.

Usaldus, koostöö, uuenduslikkus - UKU

Oleme uhked oma märgiste üle!

Riigikaitse toetaja

Viis tasustatud vaba päeva ning vajadusel palgata puhkuse võimaldamine tõi töötukassale hõbetaseme.

Avaliku sektori Top Tööandja 2024

CV-Online läbiviidava “top-of-mind” uuringus saavutas töötukassa avaliku sektori arvestuses 1. koha

Peresõbralik tööandja

Eesti Töötukassa osaleb peresõbraliku tööandja arenguprogrammis.
Kas oleme pronks-, hõbe- või kuldtase, selgub 2025. aastal.

Unistuste Tööandja 2022

Eesti Töötukassa on nii avaliku sektori Unistuste Tööandja 2022 kui ka üldvõitja

Annetame aega märgis

Väärtustame heategevust ja vabatahtlikku tööd. Töötajal on võimalus oma panuse eest saada vaba päev.

Atraktiivne tööandja märgis

Instar EBC 2021.a atraktiivsete tööandjate uuringus olime kogenud töötaja arvestuses 273 ettevõtte/organisatsiooni seas 30. kohal!

Austame erinevusi märgis

Ootame tööle talente sõltumata nende soost, vanusest või taustast

Kaugtöö tegija märgis

Soosime kaugtöövõimalusi

Tervislik töökoht märgis

Tegeleme nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse töökeskkonna parendamise ning töötaja tervise edendamisega

Siia saab, kõik on oodatud märgis

Pakume võrdseid võimalusi kõigile, olenemata nende erivajadusest