Ela ükskõik millises Eesti otsas – tule tööle Tallinna ja Harjumaa nõustajate tiimi!

Räägid heal tasemel eesti ja vene keelt? Omad kõrgharidust? Siis äkki on Sinu järgmine töökoht meie juures nõustaja ametikohal.

Oleme Eesti tööturu eksperdid

Me oleme inimestele toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Toetame tööandjaid töömaailma muudatustega kohanemisel.

Me teeme oma tööd südamega, sest meil on ühine eesmärk – olla valmis muudatusteks tuleviku töömaailmas!

Oleme uhked, et 2022. aasta alguses anti meile Unistuste tööandja tiitel ning Euroopas kuulume tööturuasutustest kolme parima hulka. Meie edumeelse organisatsiooni taga on asjatundlikud ja pühendunud töötajad. Hoolime oma töötajatest, arvestame nende tagasisidega, pakume võimalusi enesetäiendamiseks ning paindlikku töökorraldust.

Meil on kindlasti Sulle midagi pakkuda, kui otsid tööd, millel on tähendus ja tulemus.

Töötukassas töötamise teeb eriliseks:

Meie väärtused

Töötukassa asjatundlikke ja pühendunud töötajaid ühendavad meie väärtused. UKU – usaldus, koostöö ja uuenduslikkus.

Oleme oma ala asjatundjad

Tunneme tööturgu ja mõistame oma klientide vajadusi. Räägime kaasa, kuidas töömaailma paremaks muuta. Hindame oma töötajate teadmisi-oskusi, empaatiavõimet ja mitmekesist töökogemust. Toetame pidevat enesetäiendamist - võimaldame töö kõrvalt koolis käia ja pakume sisekoolitusi. Loome võimalusi üksteiselt õppimiseks.

Meil on toetav meeskond

Töötukassas on hea töötada, sest me hoolime. Igapäevane õlg-õla tunne ja üksteise toetamine on need, mis teevad Eesti Töötukassast töötamiseks väga erilise koha. Väärtustame ja peame lugu heast naljast, ühisüritustest ja traditsioonidest. Meil on meeskond, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel ja avatud töökultuur. Kuulame oma töötajaid ja võtame saadud tagasisidet arvesse. Esindused üle Eesti ja paindlik töökorraldus lubavad töötada ükskõik millises maakonnas või ka kodus. Palk on konkurentsivõimeline ning head tööd väärtustame kvaliteeditasu ja tunnustamisega. Muuhulgas edendame tervislikku töökeskkonda ja soodustame sportimist.

Meil on arenev organisatsioon

Oleme valmis paindlikult reageerima kiiretele muutustele töömaailmas. Meie töö sisu muutub ja areneb pidevalt. Töös tugineme andmetele ja analüüsile. Kasutame nutikaid tehnilisi lahendusi ja digitööriistu, mis aitavad meil oma tööd teha targalt ja tõhusalt.

Me teeme tähendusega tööd

Nõustame valikute tegemisel, toetame uute oskuste ja kogemuste saamist, abistame töö otsimisel või töötamisel tekkinud raskuste ületamisel. Oleme toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Tööandjate partnerina toetame töökohtade loomist, töötajate värbamist ja ettevõtte muutustega kohanemist.

Hüved

Sisseelamisprogramm

Meil on uuele töötajale läbimõeldud kava, mis aitab tal paremini töösse sisse elada. Personaalse juhendaja abiga õpid tundma töötukassat ja oma tööd ning saad kindlustunde tehtud valiku osas. Sind toetab Sinu juht ja abivalmis meeskond.

Paindlik töökorraldus

Enamus ametikohtadel võimaldame kaugtööd kuni 10 päeva kuus. Reedeti on meil lühem tööpäev.

Hoolime tervisest

Sinu tervis on meile tähtis. Meie töötajad läbivad regulaarselt tervisekontrolli ning silmanägemise muutumisel hüvitame kuni 100 eurot Sinu uute prillide maksumusest. Igakuiselt hüvitame Sinu spordi- ja massaažikulud 33 euro ulatuses. Terve maikuu on meil pühendatud tervisele ja aktiivsele eluviisile. Lisaks võtame koos osa erinevatest spordiüritustest.

Töö- ja eraelu tasakaal

Võimaldame kõigile lisaks 7 puhkusepäeva aastas. Maksame sünnitoetust, abiellumise puhul ja 1. klassi mineva lapse vanemale üks lisa vaba päev. Lapsi peame meeles jõulude ajal väikse kingitusega. Raskel hetkel oleme Sinu kõrval läbi matusetoetuse maksmise.

Töötajate arendamine

Pakume töötajatele nii tööalaseid kui meeskonnakoolitusi ning Sul on vajadusel võimalus kasutada supervisiooni. Vaimset tervist turgutame 1 - 2 korda kuus toimuvate erinevate veebiseminaridega.

Läbipaistev palgasüsteem

Meil on selge ja läbimõeldud palgasüsteem ning maksame kaks korda kvaliteeditasu, mille suurus kokku on terve Sinu ühe kuu palk.

Hinnatud juhid ja head karjäärivõimalused

Panustame juhtide arengusse läbi juhtide arenguprogrammi ning igal töötajal on võimalus teha nii vertikaalset kui ka horisontaalset karjääri.

Parimate tunnustamine

Me märkame hästi tehtud tööd, saavutusi ja tunnustame seda nii igapäevaselt kui kord aastas toimuval Aastapeol.

Innovaatilised infosüsteemid

Töötukassas on paberivaba asjaajamine, tänapäevased töövahendid ning targad ja kasutajasõbralikud infosüsteemid.

Koos muudame töömaailma!

Oleme uhked oma märgiste üle!

Eesti Töötukassa on Unistuste Tööandja 2022 konkursi üldvõitja

Eesti Töötukassa on avaliku sektori Unistuste Tööandja 2022

Instar EBC atraktiivsete tööandjate uuringus oleme kogenud töötaja arvestuses 273 ettevõtte/organisatsiooni seas 30. kohal!

Ootame tööle talente sõltumata nende soost, vanusest või taustast

Soosime kaugtöövõimalusi

Tegeleme nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse töökeskkonna parendamise ning töötaja tervise edendamisega

Pakume võrdseid võimalusi kõigile, olenemata nende erivajadusest

Oleme siin väikeses Eestis loonud organisatsiooni, mis innustab teisi Euroopa tööturuorganisatsioone oma tulemuslikkuse, innovaatiliste lähenemiste ning tarkade ja kasutajasõbralike IKT-lahendustega.

Meelis Paavel

juhatuse esimees

Teeme tööd, millel on tähendus - saame igapäevaselt olla oma klientidele toeks nende tööelu kujundamisel. See on suur vastutus ja sama suur võimalus (töö)maailma paremaks muuta. Meie meeskonda ühendab soe huumor ja pühendunud tegutsemine ühise eesmärgi nimel.

Kristiina Palm

personalijuht

Meil on palju töötajaid, teenuseid ja asju, mida meelde jätta. Kõlab pisut hirmutavalt? Pole põhjust! Toetavad kolleegid kindlustavad, et iga töötaja saab tunda, et tema töö on äge ja vajalik! Kui millestki väsid, siis töötukassa soosib roteerumist kas teise büroosse, keskkontorisse või hoopis teise linna - maailm on lahti!

Tom Rüütel

tööandjate nõustaja