Koos muudame töömaailma!

Töötukassas töötavad Eesti tööturu eksperdid, kes toetavad töö ja töötaja leidmisel.

Oleme Eesti tööturu eksperdid

Me oleme inimestele toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Toetame tööandjaid töömaailma muudatustega kohanemisel.

Me teeme oma tööd südamega, sest meil on ühine eesmärk – olla valmis muudatusteks tuleviku töömaailmas!

Oleme uhked, et kuulume Euroopa tööturuasutustest kolme parima hulka. Meie edumeelse organisatsiooni taga on asjatundlikud ja pühendunud töötajad. Hoolime oma töötajatest, arvestame nende tagasisidega, pakume võimalusi enesetäiendamiseks ning paindlikku töökorraldust.

Meil on kindlasti Sulle midagi pakkuda, kui otsid tööd, millel on tähendus ja tulemus.

Töötukassas töötamise teeb eriliseks:

Meie väärtused

Töötukassa asjatundlikke ja pühendunud töötajaid ühendavad meie väärtused. UKU – usaldus, koostöö ja uuenduslikkus.

Oleme oma ala asjatundjad

Tunneme tööturgu ja mõistame oma klientide vajadusi. Räägime kaasa, kuidas töömaailma paremaks muuta. Hindame oma töötajate teadmisi-oskusi, empaatiavõimet ja mitmekesist töökogemust. Toetame pidevat enesetäiendamist - võimaldame töö kõrvalt koolis käia ja pakume sisekoolitusi. Loome võimalusi üksteiselt õppimiseks.

Meil on toetav meeskond

Töötukassas on hea töötada, sest me hoolime. Igapäevane õlg-õla tunne ja üksteise toetamine on need, mis teevad Eesti Töötukassast töötamiseks väga erilise koha. Väärtustame ja peame lugu heast naljast, ühisüritustest ja traditsioonidest. Meil on meeskond, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel ja avatud töökultuur. Kuulame oma töötajaid ja võtame saadud tagasisidet arvesse. Esindused üle Eesti ja paindlik töökorraldus lubavad töötada ükskõik millises maakonnas või ka kodus. Palk on konkurentsivõimeline ning head tööd väärtustame kvaliteeditasu ja tunnustamisega. Muuhulgas edendame tervislikku töökeskkonda ja soodustame sportimist.

Meil on arenev organisatsioon

Oleme valmis paindlikult reageerima kiiretele muutustele töömaailmas. Meie töö sisu muutub ja areneb pidevalt. Töös tugineme andmetele ja analüüsile. Kasutame nutikaid tehnilisi lahendusi ja digitööriistu, mis aitavad meil oma tööd teha targalt ja tõhusalt.

Me teeme tähendusega tööd

Nõustame valikute tegemisel, toetame uute oskuste ja kogemuste saamist, abistame töö otsimisel või töötamisel tekkinud raskuste ületamisel. Oleme toeks kogu tööelu vältel – nii noortele nende töötee alguses kui kogenud töötajatele muutuste ette võtmisel. Tööandjate partnerina toetame töökohtade loomist, töötajate värbamist ja ettevõtte muutustega kohanemist.

Hüved

Innovaatilised infosüsteemid

Töötukassas on paberivaba asjaajamine, tänapäevased töövahendid ning targad ja kasutajasõbralikud infosüsteemid.

Läbipaistev palgasüsteem

Meil on selge ja läbimõeldud palgasüsteem ning tulemustest lähtuv kvaliteeditasu.

Parimate tunnustamine

Me märkame hästi tehtud tööd, saavutusi ja tunnustame seda nii igapäevaselt kui kord aastas toimuval Aastapeol.

Koolitused

Pakume töötajatele nii tööalaseid kui meeskonnakoolitusi ning Sul on vajadusel võimalus kasutada supervisiooni.

Hoolime tervisest

Sinu tervis on meile tähtis. Seega hüvitame Sinu spordi- ja massaažikulud, tähistame aktiivselt tervisenädalat ning võtame koos osa erinevatest spordiüritustest.

Sisseelamisprogramm

Meil on uuele töötajale läbimõeldud kava, mis aitab tal paremini töösse sisse elada. Personaalse juhendaja abiga õpid tundma töötukassat ja oma tööd ning saad kindlustunde tehtud valiku osas. Sind toetab Sinu juht ja abivalmis meeskond.

Oleme siin väikeses Eestis loonud organisatsiooni, mis innustab teisi Euroopa tööturuorganisatsioone oma tulemuslikkuse, innovaatiliste lähenemiste ning tarkade ja kasutajasõbralike IKT-lahendustega.

Meelis Paavel

juhatuse esimees

Teeme tööd, millel on tähendus - saame igapäevaselt olla oma klientidele toeks nende tööelu kujundamisel. See on suur vastutus ja sama suur võimalus (töö)maailma paremaks muuta. Meie meeskonda ühendab soe huumor ja pühendunud tegutsemine ühise eesmärgi nimel.

Kristiina Palm

personalijuht

Meil on palju töötajaid, teenuseid ja asju, mida meelde jätta. Kõlab pisut hirmutavalt? Pole põhjust! Toetavad kolleegid kindlustavad, et iga töötaja saab tunda, et tema töö on äge ja vajalik! Kui millestki väsid, siis töötukassa soosib roteerumist kas teise büroosse, keskkontorisse või hoopis teise linna - maailm on lahti!

Tom Rüütel

tööandjate nõustaja

Koos muudame töömaailma!

Ootame tööle talente sõltumata nende soost, vanusest või taustast

Soosime kaugtöövõimalusi

Tegeleme nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse töökeskkonna parendamise ning töötaja tervise edendamisega

Pakume võrdseid võimalusi kõigile, olenemata nende erivajadusest

Ametid, millega muuta töömaailma

Töövahenduskonsultant

Töökeskne nõustamine on üks Töötukassa peamisi ülesandeid, mille eesmärk on märgata ja mõista tööotsija vajadusi ning pakkuda tuge, mis aitaks inimesel tema soovitud tööle jõuda.

Juhtumikorraldaja I

Töökeskne nõustamine on üks Töötukassa peamisi ülesandeid, mille eesmärk on märgata ja mõista tööotsija vajadusi ning pakkuda tuge, mis aitaks inimesel tema soovitud tööle jõuda.

Juhtumikorraldaja II

Töökeskne nõustamine on üks Töötukassa peamisi ülesandeid, mille eesmärk on märgata ja mõista tööotsija vajadusi ning pakkuda tuge, mis aitaks inimesel tema soovitud tööle jõuda.

Karjäärinõustaja

Karjäärinõustaja inspireerib kliente oma unistusi püüdma ning leiab selleks õiged vahendid.

Spetsialist (taotluste menetleja)

Spetsialisti peaülesandeks on tööotsijate toetuse või hüvitise taotluste menetlemine.

IT-spetsialist

Põnevad väljakutsed IT protsesside arendamisel ootavad Sind Töötukassas. Meie juures ümbritseb Sind oma ala ekspertidest koosnev kokkuhoidev meeskond ja
kaasaegne töökeskkond, kust ei puudu ka nutikad lahendused.

Uuri lähemalt, mida töömaailma muutjad veel ette võtavad!