Kas Sa teadsid, et töötukassas töötavad ekspertarstid?

2016. aastal alguse saanud töövõimereform oli suuremahuline tööpoliitika reform, mis muutis töövõime hindamise aluseid ning vähenenud töövõimega inimeste toetuseid ja teenuseid. Töövõimet hakati hindama uue süsteemi järgi hakati töövõimet hindama. Taotluse ja arsti(de) sisendi põhjal annab töövõime ulatuse ja selle muutumise potentsiaali kohta seisukoha tervishoiuteenuse osutaja, kelle juures annab eskperdiarvamusi töötukassa väline lepinguline ekspertarst. Ekspertarsti seisukohta aluseks võttes teeb töötukassa töövõime kohta otsuse.

Miks on töötukassas tööl ekspertarstid?

Peale seda kui töötukassavälise ekspertarsti poolt laekub eksperdihinnang, vaatavad eksperdiarvamuse üle meie tublid menetlejad ning kui nad märkavad selles ebatäpsusi, siis suunavad nad eksperdihinnangu enne otsuse koostamist edasi töötukassa ekspertarstile. Töötukassa ekspertarsti roll on teostada koostatud eksperdihinnangute kvaliteedikontrolli töövõime hindamise metoodikast lähtuvalt, tagada ühtse praktika kujundamine läbi nõustamiste ja koolituste. Ekspertiise meie ekspertarst ise ei koosta.

2022. aastal esitati töötukassale pea 50 tuhat töövõime hindamise taotlust, sama palju tehti ekspertiise ja töövõime hindamise otsuseid.                                    

Esitatud taotluste põhjal määrati taotlejatele 48,3%-il osaline töövõime, 27,1%-il puuduv töövõime ja töövõime vähenemist ei esinenud 22,6%-il taotlejatest.  Kuna inimesed pole alati otsusega rahul, siis on neil võimalik vaie esitada või kohtusse pöörduda.

Ka vaiete menetluses on töötukassa ekspertarstidel suur roll kanda, nimelt toetavad ekspertarstid juriidilist osakonda töövõime hindamise otsuste kohta esitatud vaiete menetlemisel- analüüsivad taotleja vaiet, esitavad oma seisukohad vaideotsuse koostamiseks.

Kes on meie ekspertarstid ning miks nende tiimiga liituda?

Tulenevalt oma töö sisust on meie ekspertarstidel kõikidel arsti kutse omandatud ning lisaks on nad ka arstina praktiseerinud või praktiseerivad siiani. Neil on oskus end väga hästi väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult, sest koostööd erinevate osapooltega tehakse nii majasiseselt kui ka väliselt. Ekspertarstid leiavad, et oma ametis saavad nad kasutada kogu seni õpitut ja kogetut ning see amet annab neile võimaluse omandada uusi teadmisi ja laiendada silmaringi kõikides meditsiini valdkondades. Kvaliteedi tagamiseks tehakse meeskonnatööd – korraldatakse ühiseid arutelusid, et keerulisemate juhtumite korral adekvaatselt hinnang anda. IT arendused ja paindlik töökorraldus soodustab iseseisvust, kuid annab tunde, et töötad organisatsioonis koos. 

Ekspertarstide ja ühtlasi töövõime hindamise osakonna juht Monika Aasa sõnul on töötukassasse koondunud ekspertarstid, kes on oma ala asjatundjad – me hindame oma töötajate teadmisi-oskusi, empaatiavõimet ning mitmekesist töökogemust. Igapäevaselt õlg-õla kõrval töötamise tunne ja üksteise toetamine on need, mis teevad meeskonnas töötamise nauditavaks. Meeskond tegutseb ühise eesmärgi nimel.

Töötukassa ekspertarstide tiimiga on võimalik liituda käimasoleva konkursi raames – https://recruitlab.co.uk/i/tootukassa/jobs/247/ekspertarst-otsime-sind.


#meietootukassa

Jaga artiklit

Facebook
LinkedIn

Vanemad postitused

Töötukassas võid Sa olla Sina ise

29. mail tunnustati 60 Eestis tegutsevat ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust mitmekesise tööandja märgisega “Austame erinevusi”. Märgist annab välja

Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid. Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses