Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid.

Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses maakonna silmapaistvamaid haridus- ja noortevaldkonna inimesi. On rõõm, et Võrumaa aasta hariduse sõber 2023 laureaadiks sai Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, kelle töö piirkondliku hariduselu partnerina on loonud tugeva ühendusruumi haridus- ja tööelu vahele, mis toetab igati terviklikku lähenemist õppimisele üle inimese elukaare.

Korraldajate sõnul on Eesti Töötukassa Võru osakonna spetsialistid ja juht oma avatusega ja hooliva suhtumisega koostöösse kujunenud tõelisteks hariduse sõpradeks. Nende särav ja positiivne toetus, kaasamõtlemine, olemasolemine uuenduste loomisel on aidanud näha õppimist mitte vaid koolides õppijate, vaid ka koolist väljalangenud noorte ja ka eakamate õppijate vaatenurgast.

Nad on andnud Võrumaa maakonnale:
– sisuka partnerluse lõimitud teenuste loomisel koolist väljalangemise ennetuses;
– algatuse ja ideestiku maakondliku haridusmessi korraldamisel (toimumas november 2023);
– veebipõhised seminarid erialade õppimisvõimaluste tutvustamiseks;
– atraktiivsed karjäärialased töötad noortele;
– metoodikaseminaridel läbiviidud ettekanded ja töötoad;
– erialased õppekäigud ja kohtumised.

Töötukassa Võrumaa osakonna juht Ene Kerge kommenteerib tunnustust nii: “Me teeme enda igapäeva tööd südamega, võtame vastutuse enda tegevuse ja selle sisukuse eest. Meil on tahe muuta maailma paremaks ning olla kolleegidena ühtne ning eesmärgile pühendunud.”

Sarnaselt Võrumaaga nomineeris oma piirkonna aasta õpetajaid ja haridusvaldkonna toetajaid ka Tartumaa. On suur rõõm, et tunnustuse “Tartumaa aasta hariduse sõber” pälvis töötukassa Tartumaa osakonna karjäärinõustaja Sirje Tarraste.

Pildil Sirje koos Tartumaa Omavalutsuste Liidu juhatuse esimehe Jarno Lauriga

Oleme uhked!

Jaga artiklit

Facebook
LinkedIn

Vanemad postitused

Töötukassas võid Sa olla Sina ise

29. mail tunnustati 60 Eestis tegutsevat ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust mitmekesise tööandja märgisega “Austame erinevusi”. Märgist annab välja

Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid. Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses