Palju õnne meie Saaremaa osakonnale!

19. oktoobril tunnustas selleaastase täiskasvanud õppija nädala raames Saaremaa vallavalitsus aasta tublimaid tegijaid täiskasvanuhariduse valdkonnas. Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 Saaremaal tiitli sai meie sealne äge osakond.


Töötukassa ei hoolitse ainult teiste täiendõppe korraldamise eest, vaid toetab igati ka oma töötajate enesetäiendamist. Saaremaa õppijasõbraliku tööandja tunnustuse pälvinud Töötukassa Saaremaa osakonnas omandab ligi 10% töötajatest töö kõrvalt tasemeharidust või osaleb täiendkoolitustel.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhi Ave Reimaa-Lepiku sõnul lähtutakse Töötukassas visioonist „Õppimine on eluviis“. Seetõttu on Töötukassa koolitusplaanis oma töötajatele hulgaliselt sise-, välis- ja meeskonnakoolitusi. Lähtutakse iga inimese personaalsest arenguvajadusest. Näiteks keeletaset on võimalik täiendada ametikohaspetsiifiliselt. Vene suhtluskeele omandamiseks algatasime Keelesõbra projekti, kus keelt saab õppida 1:1-le suhtluses keeleoskaja kolleegiga. Töötajatele võimaldatakse taseme- ja täiendõppes osalemist töö kõrvalt. Toimivad rotatsioon, mentorlus, töövarjutamine ja juhendamine, osaletakse konverentsidel nii Eestis kui ka Euroopas. Juhid osalevad juhtidele mõeldud arengu- ja mentorprogrammis. Kõigile töötajatele pakutakse supervisiooni ja igakuiseid silmaringi laiendavaid veebiseminare.

Saaremaa osakonna teenusekonsultant Jana Väin kinnitab, et osakonnajuht on alati toetav ja motiveerib töötajaid ennast arendama. Regulaarsetel arengu- ja kvaliteedivestlustel suudab juht märgata töötaja tugevusi ning suunata läbi nende õppima ja arenema, on Väin rahul. „Tunnen end hoitud ja väärtuslikuna, sest mind igati toetatakse minu õpingutes ülikoolis,“ põhjendab Väin. „Ausalt öeldes tunnen, et minu osakonnajuht oskas mind õigel ajal toetada ja suunata, et lõpuks otsustasin minna ülikooli magistrantuuri õppima,“ tunnistab ta. „Olen talle selle eest südamest tänulik, kuna ma nii naudin seda teekonda.“ 

Miks on õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline?

Ave Reimaa-Lepik, Töötukassa Saaremaa osakonna juht: Töötukassa jaoks on õppijasõbralik töökeskkond äärmiselt oluline. Oleme oma õpihimulistesse inimestesse panustades loonud vundamendi, et kohaneda muutliku keskkonnaga ja tulla toime riikliku vastutusega (Covid, Ukraina kriis, karjäärireform jm). „Õppimine on eluviis“ visiooniga aitame ellu viia oma töötajate tööalaseid unistusi.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see teie organisatsioonile toob?

Töötukassa panustab oma töötajate elukestvasse õppesse. Leiame, et õppimise soodustamine ja õppimisvõimaluste pakkumine toetab organisatsiooni arengut terviklikult. Meil töötavad pädevad ja oma valdkonna asjatundjad. Arengutegevused ja ühises koolitusprotsessis olemine aitavad organisatsioonis kaasa erinevate ametikohtade omavahelisele koostööle ja suhtlemisele. Usume sellesse, et sel moel saame maksimaalselt olla oma klientidele toeks töö ja töötajate leidmisel.

Jaga artiklit

Facebook
LinkedIn

Vanemad postitused

Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid. Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses