Töötukassa piloteerib oma Keelesõbra programmi

Kui mitu korda oled Sa mõelnud, et sooviksid parandada oma võõrkeele oskust, kuid alati on vahele tulnud „homme hakkan õppima“ laadsed vabandused? Töötukassa 21 usinat nõustajat haarasid aga härjal sarvist ning astusid julge sammu vene keele õppeprogrammi Keelesõber.

Nõustajate poolne soov oma vene kõnekeelt parandada kasvas selle aasta varakevadel, kui venekeelsete klientide arv tõusis märgatavalt. Kuna võõrkeelsete kundede arvu kasvule tekkis ka suurem töökoormus, siis leidsime, et traditsioonilised grupis ja kindlal kellaajal toimuvad kursused ei pruugi antud kontekstis parim lahendus olla. Küll aga avastasime, et Integratsiooni Sihtasutus on juba nö jalgratta leiutanud ja nende kolmandat hooaega toimiv Keelesõbra programmi tasuks katsetada ka töötukassas.

Keelesõbra programm on töötukassa-sisene nõustajate vene suhtluskeele arendamise õppeprogramm, mille eesmärk on kokku viia vene suhtluskeele taset tõsta sooviv kolleeg (õppija) vene keelt vabalt rääkiva kolleegiga (juhendaja). Pilootprojektis osalemise eelduseks oli, et õppijal oleks vähemalt vene keele algtase ning juhendajal vene emakeel või vene keel suhtluskeelena väga heal tasemel.

Huvi programmi vastu oli suur

Õppeprogramm sai väljakuulutamise järgselt positiivset tagasisidet ning projektis õppijana osaleda soovivate nõustajate nimekiri täitus hetkega – maikuu lõpus kahekümne kolmest alustanud kolleegist on tänaseks aktiivselt programmis 21 õppijat, kes esimesel õppija-juhendaja kohtumisel Õpipäevikusse kirja pandud eesmärgi nimel tugevalt pingutab.

Maikuu lõpus alanud ja tänaseks ca kolmenädalase õppeperioodi järgsel õppijate-juhendajate ühisel „Kuidas keeleõpe edeneb?“ veebikohtumisel osalenud ja oma kogemust jaganud kolleegid pakatasid enesekindlusest. Rõõm oli kuulda, et lisaks õppijatele napsavad programmist kasu ka juhendajad – olgu selleks kolleegi tööst rohkem teada saamine, oma pedagoogi võimete proovile panemine või lihtsalt astuda juhendajana kliendirolli.

Kõik me teame, et keeleõpe nõuab tugevat distsipliini, järjepidevust, aega ja suurt tahtmist seatud eesmärk saavutada – kolme õppekuu jooksul saavad nii õppijad kui ka juhendajad seda kõike tunda, sest kogu keeleõppe kestel tuleb paaril leida vähemalt 12 ühist kohtumisaega. Siiani on keelekohtumisi toimunud keskeltläbi kolm, usinamad trehvanud aga juba viis korda.

Ei saa kiitmata jätta ülitublisid õppijaid ja nende juhendajaid. Lust on vaadata, kuidas Keelesõbra programm on hakanud osalejate kaasabil „elama“ – Keelesõbra materjalide kausta on osalejate poolt lisatud erinevaid keeleõppimist toetavad õppematerjale, äppe, keskkondi, mida omavahel jagatakse. Vinge!

Osalejate tagasiside on väga positiivne

õppija Illinor (tööandjate konsultant): „Minu eesmärk on programmi lõppedes suuta tööandjate teenuste teemal korrektselt nõustada, laiendada ametialast sõnavara ja saada rohkem julgust rääkimiseks. Väljakutse on regulaarne harjutamine, aja võtmine harjutamiseks, sest õpetaja ju küsib ja siis ei taha lolliks jääda. Koostöö minu õpetajaga sujub suurepäraselt, õpetaja on pühendunud, valmistab materjalid, innustab, kiidab, kohandub. Ja nalja saab ka. Aitäh!!!“.

juhendaja Inga (büroojuhataja): „Sattusin programmi juhuslikult ning kuna programmis osalemist arutasid lisaks minule veel mõned narvakad, siis leidsin, et tore oleks selles ettevõtmises kaasa lüüa. Minu kui juhendaja eesmärk on toetada õppijat tema eesmärgi saavutamisel (täpse eesmärgi panime kohe esimesel kohtumisel kirja) ning suhelda juhendatavaga ainult vene keeles programmi algusest lõpuni. Minu õppija on motiveeritud ja selge eesmärgiga õppijaga sujub koostöö alati hästi, kohtumiste teemad on muutunud sujuvalt tööalasteks ja puudu ei jää ka huumorist 😊“.

juhendaja Julia (analüütik): „Ma ei ole filoloog, kuid olen alati armastanud keeli ja kirjandust. Olen aeg-ajalt aidanud vene keele õppimisega oma tuttavate lapsi ja kui nägin postkastis kirja Keelesõbra programmi kohta, mõtlesin, et see on suurepärane võimalus kellelegi abiks olla. Kui ei proovi, siis kahetsen. See on väga tore kogemus ja meil on väga positiivne koostöö keelesõbrast õppijaga. Kõige raskem on vist seletada lihtsalt  ja arusaadavalt raskeid või seletamatuid vene keele nüansse. See paneb teisiti mõtlema, et leida huvitavaid analooge, aga see ongi ju kõige põnevam osa!“

õppija Kristi (juhtumikorraldaja): „Mul on väga hea meel, et on võimalus osaleda keeleprogrammis. See on täpselt õigel ajal tekkinud võimalus. Kui sain keeleprogrammi kirja, siis see kohe kõnetas. Kuna praegu on keel väga aktuaalne ning sõnavara on ununenud, siis see on super hea võimalus uuesti nö julgelt rääkima saada. Mul on väga hea juhendaja, olen väga rahul“.

Keelesõbra programmi tibusid loeme augusti lõpus! Kui projekt õnnestub, siis tuleb seda kindlasti korrata, miks mitte lisada programmi ka inglise keele õppimise võimalus…

Karen Oja (töötukassa koolitusjuht)

Jaga artiklit

Facebook
LinkedIn

Vanemad postitused

Töötukassas võid Sa olla Sina ise

29. mail tunnustati 60 Eestis tegutsevat ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust mitmekesise tööandja märgisega “Austame erinevusi”. Märgist annab välja

Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid. Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses