Töötukassa võttis lapsed “Tööle kaasa!”

16. veebruaril toimus algatus “Tööle kaasa!”, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriteks Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, SA Innove ja Eesti Kärjäärinõustajate Ühing.

Üle kahe aasta tähistas ka töötukassa seda üleskutsega võtta lapsed päriselt tööle kaasa. Laste kilked kõlasid nii keskkontoris Tallinnas kui ka enamuses osakondades üle Eesti. Viidi läbi nii töötubasid, lahendati ristsõna, peeti fotojahti ja tantsiti.

Kuna lapse suu ei valeta, siis allpool saad lugeda, kuidas töötukassa igapäevaselt koos töömaailma muudab ning mida spetsialistid teevad. Vastajate keskmine vanus oli 9,6 aastat.

MILLEGA TÖÖTUKASSA TEGELEB?
– Töötutega, laenab neile raha.
– Töötute abistamisega, ja töötutele töö otsimisega.
– Tegeleb selliste inimestega, kellel pole tööd. Töötukassa saadab postiga diplomeid (diplom lapse tõlgendus ESF plakatist).
– Minu arvates aitavad nad töötuid. Kui keegi ei tea mida õppima minna annavad nad mõtteid või kui on tööle vaja minna ,siis nad samuti aitavad. Ning nad annavad töötutele raha isegi kui seda pole vaja. See tundub minu jaoks huvitav töö. 🙂
– Maksavad haigetele raha
– Töötukassa aitab inimesi tööle.
– Leiab töötutele tööd
– Aitab inimesi.
– Töötukassa tegeleb töötutele töö andmisega, juhendab ja nõustab töötuid, kuidas midagi teha. Korraldab karjäärinõustamisi.
– Inimeste aitamisega, kui neil on nt raskusi töötamisel; töövõime hindamisega.
– Töötukassa tegeleb inimeste tööle aitamisega.
 – Inimestele tööde otsimisega. Näitame tööandjatele neid, kes tahavad tööd teha.
– Töötute abistamisega, et nad leiaksid töö.
– Aitab inimesel tööd leida
– Aitate inimesi, et saada tööd
– Seal käivad inimesed
– Aitab inimesi tööle ja õppima.
– Töötamisega, töötute aitamisega.
– Otsib inimestele toredat töökohta
– Aitab inimestel, kes on töö kaotanud, uue töö leida, karjäärinõustamine (edasised õpingud) ja ka aitab tööandjaid töötaja leidmisel
– Rahakotiga
– Aitab töötuid inimesi tööle
– Töötukaasa tegeleb inimeste tööle aitamisega. Aitab sellega, et aina rohkem inimesi saaksid asuda oma unistuste tööle.
– Töötute aitamisega
– Arvutite korda tegemisega
– Raha teistele andmisega ja haiged peavad olema päriselt haiged
– Töötukassa aitab inimestel leida tööd.
– Aitab leida töökoht nendele kellel pole
– Töötukassa aitab inimestel tööd leida või koolitada
– Töötukassa aitab tööle

MIDA MINU EMA/ISA/VANAEMA/ONU jne TÖÖTUKASSAS TEEB?

– Teeb töötajatele palkasid.
– Aitab inimestel CV-si teha ja otsida neile tööd
– Teeb töötukassa tööd, suhtleb tädidega, sööb hommikul võileiba, küsib nõu oma töökaaslaselt, prindib, teeb tööd arvutis, saadab ümbriku sees diplomeid.
– Minu ema aitab CV-si teha ja annab suurematele klassidele töötubasi ja mõtteid kuhu edasi minna nt kutsekool või ülikooli ta aitab ka töötutel tööd otsida viib mingeid asju läboi nt kui üks inimene pole 2. aastat tööl käinud viib ta selle läbi et nüüd ta saaks sinna minna.
– teeb arvutitaga tööd
– Ema teeb vestluseid, räägib töötajatega juttu, kirjutab arvutis ja rohkem polegi midagi.
– Käib lõunat söömas, analüüsib töötajate palku.
– Räägib tähtsate sõnadega kogu päeva vältel 🙂
– Teenib raha
– (Minu tädi) korraldab koosolekuid, nõustab inimesi, kirjutab, vaatab ekraani.
– Aga ema on kodukontoris. Emmele saadetakse töövõime hindamisi, taotlusi ka, rääkis vene keeles ja ajas arsti taga. Teeb hästi palju arvutis tööd ja see töö on talle väga tähtis. Ja emmele meeldib see töö.
– teeb arvutis koolitustööd, teeb koosolekuid, vaatab palju ekraani, räägib palju ja kõnnib palju
– Juhib projekte, juhib inimesi.
– teeb projekte
– Kirjutab kirju, helistab ja võtab kõnesid vastu, annab nõu jne.
– tegeleb kuludokumentidega ning sõidutoetuse arvestamisega
– Ema täidab asju arvutis, kirjutab meile
– Helistab töötutele, küsib kuidas neil läheb, miks tööle ei läinud ja kuidas saab neid aidata.
– vaatab midagi arvutist, suured inimesed tahavad ka koolis käia
– Aitab inimestel sobivat tööd, eriala või koolitust leida.
– Arvutitega tegeleb.
– Käib koolis ja teeb õpilastele tundi. Räägib telefonis või kontoris inimestega. Aitab leida sobivat tööd.
– vastab telefonikõnedele, teenindab sissetulevaid kliente (broneerib aegu, vastab küsimustele jne), sisestab dokumente
– Teeb tööd, kirjutab.
– Töötab ja teeb, mis on vaja. Näiteks kirjutab arvutis
– aitab töökaaslasi kui arvutiga on mure
– Minu ema teeb igapäevaselt tööd karjäärinõustajana. Tema aitab inimestel aru saada, milline on sobiv töökoht. Teeb klientidele kohtumistest kokkuvõtted ja saadab neile lugemiseks. Aitab leida õiget infot kui inimene ise seda leida ei oska. Käib koolis noori nõustamas.
– Parandab arvuteid ja jookseb mööda maja ringi.
– Jookseb majas ringi kuna tal on vaja asju teha ja viia.
– Emme rääkis et ta nagu vaatab kas video mängul on midagi viga aga video mängu asemel on mingi tähtis asi. vanaema ütleb et on väsinud ja hakkab tööd tegema, mis on imelik.
– Ema helistab, küsib, kuidas inimestel läheb. Otsib päeva jooksul lisa võimalust, et inimesele helistada ja küsida, kuidas nendel töö otsimine läheb. Ema istub koosolekutel ka. Paneb kirja erineva informatsioon ja teeb märkmeid.
– üritusi teeb, kogu aeg on koosolekutel, videokõnedes ja räägid oma töökaaslastega
– Pakub inimestele tööd
– on konsultant


#meietootukassa #järelkasv

Jaga artiklit

Facebook
LinkedIn

Vanemad postitused

Töötukassas võid Sa olla Sina ise

29. mail tunnustati 60 Eestis tegutsevat ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust mitmekesise tööandja märgisega “Austame erinevusi”. Märgist annab välja

Töötukassa on hariduse sõber

Meie lõunapoolsetest osakondadest tuleb häid uudiseid. Nimelt tunnustas 28. septembril SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänusündmusel Antsla Kultuurikeskuses